Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

NX

Technologia mająca na celu ochronę przed specyficznymi rodzajami ataków złośliwego oprogramowania, związanych głównie z przepełnieniem bufora. Procesor definiuje obszary pamięci, w których kod aplikacji może być wykonywany, a w których nie. Te ostatnie są oznaczone bitem NX. Jeżeli jakaś aplikacja skopiuje swój kod do obszaru oznaczonego bitem NX, wówczas nie zostanie on uruchomiony. NX wymaga kompatybilnego procesor, BIOS-u, płyty głównej i systemu operacyjnego, na przykład Microsoft Windows Serwer 2003 z dodatkiem Service Pack 1, Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, SUSE Linux 9.2, Red Hat Enterprise Linux 3 Update 3. Ang. No Execute - nie wykonywać. Por. Enhanced Virus Protection, Execute Disable Bit.