Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

OCR

Technologia pozwalająca na zamianę tekstu istniejącego w formie pliku graficznego na tekst, który można potem np. edytować lub wydrukować. OCR przydaje się wówczas, gdy trzeba wprowadzić do komputera wiele stron maszynopisu. Aby to szybko wykonać, potrzebny jest skaner i odpowiedni program OCR. W procesie OCR tekst najpierw zostaje zeskanowany, następnie poszczególne litery tekstu są porównywane z obrazami liter w bazie danych programu OCR. Rozpoznane litery program prezentuje użytkownikowi w postaci gotowego tekstu. Programy do OCR radzą sobie tylko z maszynopisami - odręcznie napisany tekst jest zbyt zróżnicowany. Najnowsze programy nie mają już problemów z rozpoznawaniem polskich znaków. Jeżeli program nie potrafi rozpoznać danej litery, gdyż jej kształt zbyt odbiega od wzorca w bazie, prosi użytkownika o podpowiedź. Niektóre programy będą o taką podpowiedź prosiły za każdym razem, a inne potrafią się uczyć. Znane programy do OCR to FineReader i Recognita. Ang. Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie znaków.

 

ocr.jpg