Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

OCX

Niezależny moduł programowy, z którego może korzystać wiele aplikacji Windows. Dzięki OCX programista może np. dołączyć do swojej aplikacji gotowy element interfejsu Windows, taki jak np. rozwijane menu. Kontrolki OCX reprezentują drugą generację kontrolek (por. VBX). Obydwa rodzaje są zastępowane obecnie przez Active-X. Ang. OLE Custom Control - specjalna kontrolka OLE.