Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ODBC

Wykorzystywany podczas pisania programów interfejs komunikacji z bazami danych. ODBC to zestaw sterowników, które nie zależą od systemu operacyjnego, języka programowania czy typu bazy danych. ODBC może więc współpracować zarówno z bazami wykorzystującymi do obsługi język SQL, jak również z bazami używającymi innych języków. Dzięki ODBC korzystanie z bazy danych sprowadza się do komunikacji z mechanizmem ODBC, który sam dba o konkretne połączenia z bazą danych i wykonywanie zapytań SQL. Ang. Open Database Connectivity - otwarte łącze baz danych.

 

odbc.jpg