Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

odwołanie

W arkuszu kalkulacyjnym zapis w komórce wskazujący programowi, gdzie ma szukać danych, które mają być użyte w formule. Można wyróżnić dwa typy odwołań: względne oraz bezwzględne. Odwołanie względne - adres komórki arkusza kalkulacyjnego określony względem innych komórek. Kiedy kopiowana jest formuła zawierająca względne adresy komórek, jest ona automatycznie modyfikowana tak, by odpowiadała nowemu położeniu. Odwołanie bezwzględne natomiast oznacza, że formuła powinna odwoływać się zawsze do wskazanej komórki lub grupy komórek. Po przesunięciu lub skopiowaniu zawartości komórki znajdująca się w niej formuła nie jest modyfikowana. Odwołania bezwzględne są w Excelu oznaczane znakiem dolara (np. $A$4).

 

odwolanie.jpg