Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

offline

1. Stan drukarki, w którym nie może ona drukować, mimo że jest podłączona do prądu. Drukarkę przełącza się w stan offline znajdującym się na jej obudowie przyciskiem. Przycisk offline deaktywuje drukarkę, np. na czas wymiany papieru czy wydrukowania strony testowej. 2. Tryb pracy programów internetowych, głównie przeglądarek stron WWW i programów pocztowych. W trybie offline można pisać wiadomości (aby wysłać je później, w trybie online) lub przeglądać strony WWW, które znajdują się w pamięci cache. 3. Tryb pracy komputera, w którym nie jest on połączony z internetem.