Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

OLE

Technologia wbudowana w Windows i Mac OS, dzięki której jest możliwa wymiana informacji pomiędzy aplikacjami uruchomionymi w systemie operacyjnym. OLE umożliwia dwa rodzaje wymiany informacji - łączenie i osadzanie. Łączenie (ang. linking) ma miejsce wtedy, gdy do dokumentu wstawiany jest tylko łącznik (link) do innego obiektu; zaletą tej metody jest oszczędność pamięci, a także to, że wszelkie zmiany w źródłowym dokumencie są natychmiast odświeżane w dokumencie, w którym istnieje do niego link. Osadzanie (embedding) przenosi do dokumentu cały obiekt (np. obraz graficzny), co powoduje znaczny wzrost rozmiaru dokumentu. Tym razem wszelkie zmiany w dokumencie źródłowym nie są uwzględniane. Ang. Object Linking andEmbedding - łączenie i wstawianie obiektów. Por. DDE.

 

ole.jpg