Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Open Source

Inicjatywa, która powstała w 1998 r. w wyniku planów udostępnienia kodów źródłowych przeglądarki internetowej firmy Netscape. Określa zasady dystrybucji oprogramowania wraz z kodem źródłowym, w wypadku którego twórca oprogramowania nie może pobierać opłat z tytułu redystrybucji aplikacji. Aplikacja musi być dostarczana wraz z kodem źródłowym i zezwoleniem na redystrybucję zarówno skompilowanej, jak i źródłowej wersji programu. Jedynie w uzasadnionych wypadkach możliwa jest dystrybucja programu bez kodu źródłowego, jednak przy zastrzeżeniu, że wersja źródłowa jest dostępna za darmo bądź za niewygórowaną cenę. www.opensource.org