Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

operator kanału

Moderator rozmowy toczonej na kanałach IRC. Może zablokować niektóre wypowiedzi nadchodzące od dowolnego z uczestników sieciowej rozmowy lub nawet uniemożliwić mu dalsze uczestniczenie w dyskusji. Por. kick, ban.