Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

osadzanie

Umieszczanie dokumentu w innym programie, które zrywa kontakt ze źródłem danych. Przykładowo arkusz stworzony w Excelu i wklejony do Worda staje się dokumentem osadzonym. Od tej chwili można go modyfikować tylko w Wordzie i do tej edycji nie jest potrzebny Excel. Dokumenty można osadzać kopiując i wklejając obiekt lub korzystając z menu Edycja i poleceń Wklej lub Wklej specjalnie. Por. OLE.