Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

ozon

Odmiana tlenu głównie występująca w górnych warstwach atmosfery. Powstaje również m.in. podczas pracy drukarki laserowej. Gaz ten jest bezbarwny, trujący i ma charakterystyczny zapach. Ozon w wysokim stężeniu podrażnia śluzówki i drogi oddechowe, drukarka laserowa wydziela go jednak bardzo mało. Wzór chemiczny ozonu to O3.