Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Page Down

Dwa klawisze o identycznym działaniu. Jeden z nich znajduje się u dołu klawiatury numerycznej (opisany jako PgDn), drugi (opisany jako Page Down) - na bloku klawiatury ulokowanym pomiędzy klawiaturą główną a klawiaturą numeryczną. W edytorach tekstu klawisz Page Down przesuwa kursor o całą stronę w dół (o określoną liczbę wierszy). Ang. strona w dół.