Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

parser

Najczęściej program, który interpretuje przesłany do niego tekst (na przykład kod źródłowy) i sprawdza jego poprawność. Jeśli tekst nie jest zgodny ze składnią, parser zwraca błąd. Przykładem może być działający na serwerze WWW parser PHP, który analizuje strony napisane w języku PHP. Jego zadaniem jest wysłanie bezpośrednio do przeglądarki internetowej znajdujących się w kodzie takiej strony fragmentów kodu HTML oraz rozpoznanie skryptów PHP, których wynik przetwarzania również zostanie przesłany do przeglądarki w postaci kodu HTML. Zwany również analizatorem składni.