Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

pasek menu

W Windows (a także w wielu napisanych dla tego systemu programach) przy górnej krawędzi każdego okna znajduje się pasek zawierający listę menu. W każdym z nich (rozwijać je można kliknięciem myszy) kryje się grupa poleceń lub ustawień, które należą do danego tematu. Np. w menu Edycja znajdują się polecenia do kopiowania (Kopiuj) lub wklejania (Wklej).