Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

pasywny FTP

Tryb korzystania z serwerów FTP wymagany, gdy komputer użytkownika znajduje się za NAT-em w sieci lokalnej lub za firewallem. W trybie pasywnym połączenia nawiązywane są przez komputer użytkownika - na porcie 21 do przesyłu komunikatów i na porcie o numerze powyżej 1024 do transferu danych. Natomiast w trybie aktywnym serwer nawiązuje połączenia i wykorzystuje domyślnie port 21 do transferu komunikatów oraz port 20 do przekazywania danych. Ang. passive FTP. Por. FTP, ściąganie, NAT, port TCP/IP.