Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PC-DOS

Pierwszy szeroko zastosowany system operacyjny komputerów osobistych opracowany dla koncernu IBM w początkach działania firmy Microsoft. Ang. Personal Computer - Disk Operating System - dyskowy system operacyjny komputerów osobistych. Por. DOS, MS-DOS.