Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PCM

Metoda próbkowania analogowego sygnału dźwiękowego w celu jego digitalizacji. Pliki w formacie Wave zawierają dźwięk zdigitalizowany właśnie przy użyciu PCM. Tę metodę wykorzystuje się też do zamiany głosu na postać cyfrową przy transmisji w telefonii ISDN. Ang. Pulse Code Modulation - modulacja z kodowaniem pulsowym.