Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PCN

Standard GSM popularny głównie w Ameryce Północnej pracujący w paśmie 1900 MHz. Ang. Personal Communication Network - osobista sieć komunikacyjna. Por. DCS.