Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PCX

Format zapisu plików graficznych opracowany na początku lat osiemdziesiątych, gdy w użyciu były karty graficzne CGA i Hercules. Później modyfikowany; obecnie zapisuje 24-bitowy kolor. Pliki w tym formacie (rozszerzenie .pcx) nie są skompresowane. Por. GIF, JPEG, TIFF, BMP.