Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PDF

Format dokumentów tworzonych w programie Adobe Acrobat. Zapisywane w nim są wszystkie elementy drukowanego dokumentu, a więc tekst i grafika. Pliki w formacie PDF znaleźć można często na płytach CD-ROM, dołączone do naszych programów; zawierają najczęściej ilustrowane podręczniki użytkownika. Do oglądania tego typu dokumentów wystarczy darmowy program Adobe Reader (Adobe Acrobat służący do tworzenia tego typu dokumentów to program komercyjny). Ang. Portable Document Format - format dokumentu przenośnego.