Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

peer-to-peer

1. Popularna nazwa aplikacji, służących użytkownikom do wymiany plików za pośrednictwem internetu. Programy p2p wyszukują w sieci inne komputery, na których zainstalowano daną aplikację peer-to-peer, i umożliwiają ściągnięcie z nich udostępnianych danych - zwykle plików muzycznych, multimedialnych lub programów komputerowych. 2. Rodzaj tymczasowej sieci tworzonej przez komputery, na których zainstalowano ten sam program peer-to-peer. Sieć p2p może mieć charakter lokalny (np. pomiędzy kilkoma urządzeniami w biurze) lub też być tymczasowym połączeniem wielu komputerów komunikujących się poprzez internet. Aktualnie większość sieci p2p służy użytkownikom przede wszystkim do wymieniania się plikami zawierającymi muzykę, multimedia oraz oprogramowanie. Istnieją trzy podstawowe rodzaje sieci p2p: działające w oparciu o jeden centralny serwer (Kazaa), o wiele komputerów centralnych (eMule) oraz zdecentralizowane, działające tylko na maszynach użytkowników (Freenet). 3. Model komunikacji w sieci komputerowej pozbawionej serwera. W takiej sieci każdy z komputerów pełni rolę serwera oraz klienta. Wszyscy uczestnicy mają takie same możliwości zapoczątkowywania wymiany danych, a także nadawania i odbierania informacji.