Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PFC

Komponent zasilaczy komputerowych, stosowany do ograniczania poboru prądu z sieci elektrycznej. Urządzenia elektryczne pobierają moc bierną, jest to moc, która nie jest użyteczna, ale musi być przesłana przez linię energetyczną do odbiorcy. Filtry PFC niwelują przesunięcie fazowe wprowadzane przez elementy elektroniczne pomiędzy prądem i napięciem. W chwili gdy nie ma przesunięcia, obciążenie ma charakter rezystancyjny, co oznacza, że z sieci pobierana jest tylko moc czynna - a więc użyteczna. Stosuje się dwa rodzaje filtrów PFC. Pasywne PCF mają na stałe ustawioną wartość współczynnika korekcji mocy, a filtry aktywne dostosowują automatycznie ten parametr w zależności od aktualnego obciążenia. Ang. Power Factor Correction, korekcja współczynnika mocy.