Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PHP

Działający po stronie serwera stron WWW język skryptowy, do którego odwołuje się kod HTML stron WWW. Zaletą PHP jest zgodność z wieloma formatami baz danych. Nowsze wersje PHP noszą nazwę PHP3 i PHP4. Strona WWW z kodem PHP najczęściej ma rozszerzenia .php .php3 lub .phtml Akronim PHP pochodzi od wcześniejszej nazwy, ang. Personal Home Page Tools - osobiste narzędzia stron domowych. Obecna nazwa tej technologii to Hypertext Preprocessor - preprocesor hipertekstu. Por. ASP, CGI, aplet, Active-X.