Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PING

Program użytkowy, który pozwala sprawdzić stan połączenia pomiędzy dwoma komputerami w sieci: tym, na którym używane jest polecenie PING, a drugim, znajdującym się w tej samej sieci LAN lub w internecie. PING umożliwia diagnozowanie problemów z komunikacją pomiędzy komputerami. Do działania wymaga zainstalowanego i skonfigurowanego protokołu TCP/IP. Oficjalnie uważa się, że słowo PING jest skrótem od Packet Internet Groper (szperacz pakietów internetowych), chociaż autor tego określenia twierdzi, że jest to dźwięk naśladowczy sonaru.