Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PIO

Alternatywna do DMA technologia przesyłania danych pomiędzy dyskiem twardym a pamięcią RAM komputera. Transfer PIO działa w kilku trybach różniących się od siebie szybkościami transferu danych (od 0,4 do 11,1 MB/s). Każdy z trybów wymaga kontroli procesora, co jest zjawiskiem niekorzystnym. PIO został zastępiony przez nowszy standard o nazwie Ultra DMA. Ang. Programmed Input/Output - programowane wejście/wyjście.