Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

pit

Pojedyncze zagłębienie na płycie kompaktowej (np. CD-ROM, DVD-ROM), którego odpowiednikiem na płytach nagrywalnych są zmiany właściwości optycznych farby bądź stopu metali. Następujące po sobie zagłębienia tworzą na płycie spiralną ścieżkę, która jest magazynem danych. Gdy światło lasera urządzenia odczytującego pada na zagłębienie (pit), rejestruje ono brak odbicia, gdy na powierzchnię płyty (land) - odbicie. Te informacje zamieniane są na ciąg zer i jedynek (1 - światło odbite, 0 - nie odbite). W ten sposób komputer odczytuje dane z krążka.