Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

plik PIF

Plik z rozszerzeniem .pif, zawierający informacje na temat działania wersji dosowych w środowisku Windows, takie jak rozmiar okna czy sposób wykorzystania pamięci. Pliki te mogą być także nosicielami wirusów w postaci zaszytych w nich innych plików. Ang. Program Information File - plik informacji o programie.