Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

plik rejestru

1. Jeden z dwóch plików stanowiących rejestr Windows: system.dat lub user.dat 2. Plik tekstowy o rozszerzeniu .reg zawierający cały rejestr Windows lub jego fragment otrzymany w wyniku wyeksportowania danego klucza rejestru z Edytora rejestru (programu dostępnego w Windows). Ponieważ plik rejestru jest plikiem tekstowym, można napisać go ręcznie, przestrzegając składni wymaganej przez rejestr Windows. Podwójne kliknięcie na plik rejestru powoduje zapisanie w rejestrze zawartej w nim informacji.