Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

plik wsadowy

Plik tekstowy i jednocześnie plik wykonywalny, który zawiera zrozumiałe dla komputera polecenia. Pliki wsadowe prawie zawsze uruchamiane są przez użytkownika (a nie w wyniku działania programu). Po uruchomieniu pliku wsadowego wykonywane są zawarte w nim rozkazy, np. uruchamiane programy. Pliki wsadowe mają rozszerzenie .bat i .cmd Ang. batch - zestaw (instrukcji).