Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

plik

Podstawowa jednostka przechowywania informacji na nośnikach danych. Plikiem może być dowolny program, stworzony przez użytkownika dokument czy baza danych, z której ten korzysta. Każdy plik ma swoją nazwę i w jednym folderze nie może być dwóch plików nazwanych identycznie. W systemie operacyjnym MS-DOS nazwa pliku może się składać z ośmiu znaków oraz zapisanego po kropce maksymalnie trzyliterowego rozszerzenia pliku. W systemie Windows 95 i nowszych plik może mieć nazwę składającą się z maksimum 255 znaków, wliczając w to rozszerzenie oraz ścieżkę dostępu. W GUI pliki są reprezentowane przez ikony - jeden plik to jedna ikona. Por. 8.3, długie nazwy plików.