Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

P.M.P.O.

Mało wiarygodny pomiar mocy sprzętu audio. Parametr P.M.P.O. określa, jaka moc (w Watach) podawana na urządzenie przez ułamek sekundy nie zniszczyła głośników. Brak jednoznacznych standardów pomiaru sprawia, że parametr ten nie nadaje się do porównań i ma charakter głównie reklamowy. Ang. Peak Momentary Performance Output - chwilowa moc szczytowa.