Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

podpis elektroniczny

Informacja dołączana do wiadomości i dokumentów elektronicznych, pozwalająca na weryfikację jej źródła. Według polskiej ustawy o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm) ma on być równoznaczny z podpisem własnoręcznym. Podpis elektroniczny jest gwarancją, że dane docierają do odbiorcy w stanie nienaruszonym. Podpis elektroniczny opiera się na współdziałaniu dwóch kluczy - klucza prywatnego, służącego do sygnowania dokumentów, oraz klucza publicznego, służącego do weryfikacji osoby podpisującej. Klucz publiczny umieszczony jest zazwyczaj w certyfikacie cyfrowym. Oba klucze stanowią nierozerwalną parę, jednak dzięki specjalnym algorytmom matematycznym nie jest możliwe wygenerowanie jednego klucza na podstawie drugiego, dzięki czemu dokumenty podpisane cyfrowo można uznać za bezpieczne. Por. szyfrowanie.