Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PoE

Technologia umożliwiająca przesyłanie kablem UTP (zwykłym przewodem stosowanym w sieciach LAN) energii elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń sieciowych. Popularna skrętka, złożona jest bowiem z czterech par przewodów, z czego w większości sieci w transmisji używane są tylko dwie pary. Dzięki temu pozostałe dwie pary mogą posłużyć do przesłania energii elektrycznej. PoE wymaga użycia specjalnych adapterów, zarówno przy karcie sieciowej, jak i przy zasilanym urządzeniu (najczęściej są to punkty dostępowe sieci Wi-Fi, kamery internetowe). Ang. Power over Ethernet, zasilanie przez Ethernet.