Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

pogłos

Zjawisko fizyczne polegające na wielokrotnym odbiciu się fal dźwiękowych w przestrzeniach zamkniętych. Dźwięk docierający do słuchacza dochodzi nie tylko bezpośrednio ze źródła dźwięku, ale także z niewielkim opóźnieniem dociera do niego po odbiciu się od przeszkód. Opóźnienie to jest na tyle niewielkie, że słuchacz nie odbiera go jako dźwięku osobnego (por. echo). Efekt pogłosu sprawia, że dźwięk wydaje się pełniejszy. Ze względu na różnice w rozmiarze i stopniu pochłaniania dźwięku przez ściany każde pomieszczenie charakteryzuje się nieco innym rodzajem pogłosu.