Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

połączenie międzystrefowe

Połączenie telefoniczne pomiędzy abonentami znajdującymi się w różnych strefach numeracyjnych. W Polsce zasięg 49 stref numeracyjnych jest prawie całkowicie zgodny ze starym podziałem administracyjnym (do końca 1998 r. istniało 49 województw). Każdej strefie numeracyjnej przyporządkowano liczbę (wskaźnik strefy) - np. strefie krakowskiej przypisano 12, a warszawskiej - 22. Połączenia międzystrefowe są zazwyczaj znacznie droższe niż połączenia lokalne realizowane pomiędzy abonentami znajdującymi się w tej samej strefie.