Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

POST

Seria testów przeprowadzanych przez komputer na jego głównych komponentach. Do POST należy zwykle test pamięci RAM, test podłączonych dysków twardych i napędów dyskietek, a także klawiatury oraz myszy. Gdy POST się zakończy, rozpoczyna się boot - kolejny etap uruchamiania komputera. Jeżeli w czasie POST wykryte zostają problemy, informacje o nich są wyświetlone na ekranie komputera. Ang. Power On Self Test - samokontrola po włączeniu.