Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PostScript

Język opisu drukowanych stron dla drukarek laserowych wprowadzony na rynek przez firmę Adobe Systems. PostScript do opisu stron wykorzystuje czcionki postskryptowe, które są bardzo łatwo skalowalne; potrafi także bardzo dobrze wykorzystać własności urządzeń drukujących w bardzo dużych rozdzielczościach, np. 1200 dpi. Aby drukarka mogła wydrukować stronę PostScript, musi ten język rozumieć (określa się ją mianem drukarki postkryptowej). Por. PCL.