Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

powiązanie

Logiczne połączenie pomiędzy kartą sieciową a protokołem sieciowym, protokołem a klientem lub protokołem a serwisem. Powiązania gwarantują współdziałanie tych czterech składników sieci. Usunięcie nieużywanych powiązań podwyższa wydajność systemu oraz bezpieczeństwo. W przykładowej konfiguracji z kartą sieciową powiązany jest protokół TCP/IP. Nawet gdy w systemie operacyjnym zainstalowany jest inny protokół, np. NetBEUI, karta sieciowa nie używa go aż do chwili, gdy zostanie z nią powiązany. Podobnie, gdy z protokołem TCP/IP jest powiązany serwis Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, usunięcie powiązania z serwisem sprawi, że nie będzie można udostępniać zasobów.