Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

PPTP

Protokół, dzięki któremu możliwe jest tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Pozwala łączenie komputerów znajdujących się w różnych sieciach poprzez publiczne łącza (na przykład internet), wykorzystując tunelowanie. Ang. Point to Point Tunneling Protocol - protokół tunelowania z punktu do punktu. Por. TCP/IP.