Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

prawa dostępu

Lista możliwości określających, co dany użytkownik ma prawo zrobić z plikiem lub folderem na danym komputerze. Prawa dostępu dotyczą operacji takich, jak zapisywanie, usuwanie, zmiana zawartości czy nazwy, a czasem także podstawowych operacji, jak wyświetlenie listy plików w danym folderze czy możliwość otworzenia (obejrzenia) zawartości pliku. Windows 9x umożliwia ustawienie praw dostępu dla użytkowników próbujących dostać się do komputera przez sieć, natomiast Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 oprócz tego ma jeszcze możliwość ustanowienia praw dostępu dla użytkowników lokalnych komputera, jeżeli zastosowano system plików NTFS. Por. kontrola dostępu, ACL.