Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

prawo Moore`a

Postulat dotyczący komputerów, który brzmi: moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 18 miesięcy. Prawo Moore'a zostało sformułowane w 1965 roku i opublikowane w Electronic Magazine 19 czerwca 1965. Gordon Moore dostrzegł, iż kolejne generacje układów scalonych stanowiących pamięć komputera zawierają dwukrotnie więcej elementów (tranzystorów), zaś odstęp pomiędzy kolejnymi generacjami wynosi od 18 do 24 miesięcy. Systematyka ta jest prawdziwa także w wypadku procesorów. Prawo Moore'a nie może działać w nieskończoność, ponieważ rozmiary tranzystorów nie mogą być (w obecnym stanie wiedzy) mniejsze od pojedynczych atomów.