Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

próbka dźwiękowa

Cyfrowy dźwięk to ciąg pojedynczych, rejestrowanych lub odtwarzanych po sobie zapisów brzmienia. Taki pojedynczy, elementarny zapis określany jest jako próbka dźwiękowa. Dla przykładu, zapisany na płycie kompaktowej dźwięk próbkowany jest z częstotliwością 44,1 kHz, czyli na sekundę odtwarzanych jest 44 100 pojedynczych próbek. Próbki charakteryzują się różną rozdzielczością bitową, w jakiej zostały zarejestrowane. Im więcej bitów danych zostało użytych do zapisu brzmienia, tym lepsza jego jakość. Próbki na płycie kompaktowej zapisane są w rozdzielczości sygnału 16 bitów, czyli szesnaście bitów opisuje brzmienie każdej próbki. Ale oczywiście rozdzielczość próbki może także wynosić 8 albo 24 bity. Wszystko zależy od żądanej jakości brzmienia i możliwości urządzenia rejestrującego i odtwarzającego.