Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

próbkowanie dźwięku

Technika stosowana podczas przetwarzania analogowego dźwięku na formę cyfrową, polegająca na zapisywaniu go w równych odstępach czasu (ciągłe zapisywanie analogowego źródła nie jest możliwe, gdyż zapis taki zająłby nieskończenie wiele miejsca na nośniku danych). Im częściej pobrana zostanie próbka dźwięku (im wyższa będzie częstotliwość próbkowania), tym dźwięk zostanie wierniej zreprodukowany w postaci cyfrowej. Por. ADC, cyfrowa jakość, rozdzielczość sygnału.