Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

procedura

Wydzielony fragment kodu źródłowego. Raz napisaną procedurę można wielokrotnie wywoływać i w ten sposób znacznie uprościć kod aplikacji. Przykładem procedury w języku C++ może być na przykład kod, którego zadaniem jest pobranie z klawiatury dwóch liczb i zapisanie ich w odpowiednich zmiennych. Innym rodzajem podprogramu jest funkcja. Zwany również podprogramem.