Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

procesor

Układ scalony, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów - jego rolę można porównać do mózgu człowieka. Procesor nadzoruje i synchronizuje pracę wszystkich urządzeń w komputerze. Jest kilka charakterystycznych cech, które odróżniają procesory od siebie: architektura (CISC lub RISC), liczba bitów przetwarzanych w jednym cyklu (mówimy np. procesor 32-bitowy), częstotliwość taktowania podawana w MHz. Por. AMD, Cyrix, Intel, Motorola, Via.