Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

przepełnienie bufora

W pamięci komputera znajduje się specjalny obszar o określonej wielkości przeznaczony na tymczasowe przechowywanie danych, tak zwany bufor. Błędy w programach pozwalają niekiedy na przesłanie do tego bufora większej ilości danych, niż ten jest w stanie zmieścić. W efekcie dane te wypełniają obszar za buforem, w którym najczęściej znajduje się stos, wykorzystywany przez uruchomiony program. Wprowadzenie do stosu spreparowanych danych może umożliwić uruchomienie zupełnie innego kodu, działającego poza wszelkimi systemami zabezpieczeń - umożliwiając na przykład włamanie do systemu operacyjnego lub zawieszenie komputera. Przepełnienie bufora jest więc częstą metodą ataków na komputery. Ang. buffer overflow. Por. bug, patch, Service Pack, NX.