Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

przetwarzanie rozproszone

Metoda przeprowadzania obliczeń, wykorzystująca wiele komputerów do rozwiązania pojedynczego, ale bardzo złożonego zadania obliczeniowego, na przykład animacji filmu czy symulacji zjawisk astronomicznych. Zadanie zostaje podzielone przez główny komputer na mniej złożone części, które wykonują oddzielne komputery. Następnie wyniki wracają do głównego komputera i są składane w całość. Ważnym elementem procesu przetwarzania rozproszonego jest odpowiednie zaplanowanie wykonywania działań, aby były one odpowiednio zsynchronizowane. Wymaga to między innymi specjalnie przygotowanego oprogramowania. Układy rozproszone dzielimy na synchroniczne (działanie wszystkich elementów układu jest określone przez pojedynczy zegar) i asynchroniczne (poszczególne elementy systemu działają z różną prędkością). Do przetwarzania rozproszonego można skorzystać z mocy komputerów podłączonych do internetu i znajdujących się w różnych miejscach na świecie. Przykładem jest projekt Seti@Home.