Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

Push to Talk

Usługa w sieci komórkowej umożliwiająca szybką komunikację w obrębie wybranej grupy osób. Telefony komórkowe wyposażone w funkcję Push to Talk mają dodatkowy przycisk, po wciśnięciu i przytrzymaniu którego można przekazywać wiadomości głosowe do określonej grupy osób. Po zwolnieniu przycisku telefon przełącza się w tryb odbierania informacji - wtedy inni użytkownicy mogą przekazywać nam wiadomości głosowe. W danym momencie może mówić tylko jedna osoba. Telefon z funkcją Push to Talk przypomina więc krótkofalówkę (walkie-talkie). Usługa Push to Talk realizowana jest w technologii VoIP, a dane (głos) przesyłane są za pomocą technologii GPRS. W chwili obecnej usługa Push to Talk dostępna jest jedynie w sieci Plus GSM. Cena usługi waha się od 3 złotych za jeden dzień do 50 złotych za miesiąc użytkowania. Ang. Naciśnij i Mów.