Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

QoS

Zestaw mechanizmów i funkcji mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości przesyłu danych w aplikacjach internetowych przystosowanych do korzystania z QoS. QoS zapewnia programom określony, gwarantowany poziom transmisji (o ile parametry łącza na to pozwalają). QoS wykorzystują między innymi takie programy jak Windows Messenger oraz Netmeeting. Ang. Quality of Service - jakość usługi.