Hasła alfabetycznie

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Inne znaki 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Z    Y 

QWERTY

Maszynę do pisania opatentowano w 1868 r. Początkowo jej klawisze były ustawione w porządku alfabetycznym. Niestety, powodowało to problemy. Ponieważ klawisze, które naciskało się często jedne po drugich, znajdowały się w bliskim sąsiedztwie, dochodziło do zakleszczania się ramion, na których osadzone były czcionki. W celu rozwiązania tego problemu w 1878 r. opatentowano układ klawiatury QWERTY, którego nazwa pochodzi od pierwszych pięciu liter w szeregu pod blokiem cyfr. Popularny jest pogląd, iż układ QWERTY powstał, aby zwolnić tempo pisania, nie jest to jednak prawda. Praktyka pokazuje, że układ ten jest szybszy od alfabetycznego. QWERTY jest obecnie standardowym układem klawiatury komputerowej, ale nie jest to układ doskonały. Losowy układ klawiszy jest trudny do zapamiętania i nie daje optymalnej szybkości pisania (w języku angielskim). Układy QWERTY dla poszczególnych krajów różnią się nieznacznie (w stosunku do angielskiej wersji dodawane są narodowe znaki diakrytyczne). W Polsce układ ten nazywa się także klawiaturą programisty. Polskie znaki diakrytyczne (ę, ó, ą, ś, ł, ż, ź, ć, ń) nie mają własnych oznaczeń na klawiszach - otrzymuje się je, wciskając klawisz Alt i podobną kształtem literę (np. dla ł - l). Układ programisty jest standardowym układem klawiatury proponowanym przez polską wersję Windows. Por. QWERTZ.